เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 บ.วิสโก้ กรุ๊ป ได้เข้าร่วมออกบู๊ทใน งานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ โดยได้นำเสนอสินค้า VELAN steam trap ซึ่งเป็นกับดักไอน้ำที่ระบาย Condensate ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของไอน้ำมากที่สุด ทำงานได้แม่นยำ ทนทาน ลดการสูญเสียไอน้ำ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 30 % เมื่อเทียบกับกับดักไอ้น้ำชนิดอื่นๆ โดยมีท่าน อธิบดีและรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้เข้า เยี่ยมชมสินค้าในครั้งนี้ด้วย