การจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ วาล์วที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว ให้กับพนักงานของบริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด ณ.ห้องประชุม บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของวาล์วที่ใช้ในโรงงานเครื่องแก้วและวิธีการบำรุงรักษา