12

มี.ค. 2020

Delval

สินค้าของ Delval เป็นที่ยอมรับและสามารถใช้ได้ดีกับหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมน้ำมันโรงไฟฟ้า เคมี เหมือง อาหาร ยา กระดาษ รถยนต์ เรือ ซีเมนต์ โรงกลั่น เหล็ก น ้าตาล เสื้อผ้า สี ขนส่ง และอื่นๆซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าวาล์วหรือสินค้าด้านงานควบคุมอัตราการไหลของ Delval มีคุณภาพสำหรับใช้ได้กับของไหลทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว ละยังมีคุณภาพมากพอสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหนักเช่นโรงไฟฟ้า ได้อีกด้วย

 

รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก VDO นี้

————————————————————-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 081-806-2244 , 02-8400-222

Writing a research paper may require time, help writing research papers however, the results will be well worth it.