CAREER

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง, พัฒนาระบบสวัสดิการ, กำกับดูแลการแต่งตั้ง / โอนย้าย / เลื่อนขั้น / ลงโทษพนักงาน ตลอดจนการปรับผลตอบแทนของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
– กำหนดวางระบบผังโครงสร้างองค์กร และอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ
– ควบคุม KPI ในการประเมินผลพนักงาน
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำแนะนำในการบริหารทรัพยากรบุคคลและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากแต่ละหน้าที่
– วางระบบ และปรับปรุงการบริหารจัดการระเบียบวินัยพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
– รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
– กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท
– จัดเตรียมรายงานรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร
– ผลักดันบุคลากรในบริษัทให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 – 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • กองทุนทดแทน
 • เบี้ยขยัน
 • เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การปรับค่าจ้างประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • เครื่องแบบพนักงาน (พนักงานฝ่ายปฎิบัติการ)
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่านำ้มัน,ค่าสึกหรอรถ (สำหรับพนักงานขายเท่านั้น)

 

ติดต่อสอบถาม

 • ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
 • เบอร์ผู้ติดต่อ : 084-387-9054
 • E-MAIL: hr@wiscogroup.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 – 20,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้กับฝ่ายต่างๆ
 2. ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น Website, Facebook Line
  สำหรับประกาศตำแหน่งงาน และช่องทางอื่นๆ
 3. ติดต่อผู้สมัครเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เบื้องต้น ทดสอบ และคัดเลือก
 4. สรุปรายงานวางแผนอัตรากำลัง (Manpower planning) และรายงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเดือน
 5. วางแผนและดำเนินการสรรหาเชิงรุก, ออกบูธ Jobfair กับหน่วยงานภายนอก
 6. ประสานงานเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน รวมถึงเอกสารการว่าจ้างต่าง ๆ
 7. งานธุรการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 24 – 35

ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
– วุฒิปวช ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ในงานสรรหา อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– มีทักษะในการสื่อสาร และมี Connection เป็นอย่างดี
– สามารถใช้ MS.Office ได้ดี
– หากมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นและภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
– หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • กองทุนทดแทน
 • เบี้ยขยัน
 • เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การปรับค่าจ้างประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • เครื่องแบบพนักงาน (พนักงานฝ่ายปฎิบัติการ)
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่านำ้มัน,ค่าสึกหรอรถ (สำหรับพนักงานขายเท่านั้น)

 

ติดต่อสอบถาม

 • ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
 • เบอร์ผู้ติดต่อ : 084-387-9054
 • E-MAIL: hr@wiscogroup.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผน กำหนดแผนงานเพื่อสนับสนุนการขายเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า
 2. เข้าพบลูกค้าตามแผนงานของฝ่ายขาย
 3. ให้คำปรึกษากับแผนกต่างๆ ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสินค้า เพื่อความรู้ความเข้าใจและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า
 4. ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ ข้อมูลต่างๆของสินค้าให้กับลูกค้า
 5. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าที่พบปัญหาจากการใช้งาน เพื่อนำข้อมูลมาปรับแก้ไขให้ดีขึ้น

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า,อุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ  ประปา,อาคาร,เครื่องจักร
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอต์ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

 • กองทุนทดแทน
 • เบี้ยขยัน
 • เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การปรับค่าจ้างประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • เครื่องแบบพนักงาน (พนักงานฝ่ายปฎิบัติการ)
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่านำ้มัน,ค่าสึกหรอรถ (สำหรับพนักงานขายเท่านั้น)

 

ติดต่อสอบถาม

 • ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
 • เบอร์ผู้ติดต่อ : 084-387-9054
 • E-MAIL: hr@wiscogroup.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 4 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 – 20,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.วางแผนเข้าพบลูกค้า
2.พบลูกค้าที่กำหนดในแผนงาน
3.จำทำเอกสารและสรุปผล
4.หางานโครงการใหม่ๆ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 – 35
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.จบการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2.นักศึกษาจบใหม่ หรือไม่มีประสบการณ์
3.ชอบงานขาย ชอบพบปะพูดคยกับลูกค้า พูดจาฉะฉาน
4.ขยัน ทำงานนอกเวลาและวันหยุดได้ ต้องการรายได้มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไปในอนาคต
5. มีรถยนต์และใบขับขี่

 

สวัสดิการ

 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

 

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

 • hr@wiscogroup.com
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– จัดทำใบเสนอราคา
– จัดทำเอกสารประกอบการขาย
– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 23 – 35
ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
– จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีประสบการณ์ด้านประสานงานขายตามสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีทักษะใช้โปรแกรม MS Officer คล่อง

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
1. ประกันสังคม
2. เบี้ยขยันรายเดือนและรายปี
3. เบี้ยเลี้ยง
4. โบนัสประจำปี
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. การปรับค่าจ้างประจำปี
7. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
8. เงินช่วยเหลืองานศพ
9. เครื่องแบบพนักงาน (พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ)
10. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
11. ค่าทำงานล่วงเวลา
12.ค่าน้ำมัน-ค่าสึกหรอรถ-ค่าโทรศัพท์ (สำหรับพนักงานขายเท่านั้น)
13.เครื่องดื่มกาแฟและโอวัลตินฟรี

วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
hr@wiscogroup.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน)
เงินเดือน(บาท) : 15,000+
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
2 ตรวจสอบเอกสารการับการจ่าย
3. คืย์งาน รับ – จ่าย เข้าระบบสำเร็จรูป
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 26 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ถ้าใช้โปรแกรม winspeed ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Word,Excel,Power Point)
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

สวัสดิการ
ประกันสังคม
เงินโบนัสตามผลงาน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
hr@wiscogroup.com
hr@wiscogroup.com
duangjai@wiscogroup.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

จำนวนคนดู: 0