การจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ วาล์วที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ให้กับพนักงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้า ครบุรี จำกัด ณ.ห้องประชุม บริษัท ผลิตไฟฟ้า ครบุรี จำกัด
วันที่ 19 เมษายน 2560  เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของวาล์วที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและวิธีการบำรุงรักษา