เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับ ทาง Safety Vavle “Leser” จัดอบรมให้กลุ่มลูกค้าในระยอง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการแบ่งประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของ safety valve  ตลอดจนถึงการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการบำรุงรักษา  นอกจากนี้จะได้ทราบถึงมาตรฐาน วิธีการในการตรวจสอบและหลักเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐานสากล เช่น ASME และ API รวมทั้งมีการทำ Work-shop แบบเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดในการคำนวนขนาดเซฟตี้วาล์วด้วยโปรแกรม  VALVESTAR ®  ผ่านทางโน๊ตบุ๊ค  เพื่อให้เกิดทักษะการชำนาญในการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า รวมทั้งสร้างสรรค์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านอย่างเต็มที่