22

Mar 2018

Road show

Road show  สินค้า Safet y Valve ในงานอบรม ผู้ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ ผู้เข้าอบรมต่างให้ความสนใจในตัว ผลิตภัณฑ์ Safety Valve และ Steam Trap เป็นอย่างมาก หลังจากได้รับความรู้ความเข้าใจกับ หลักการทำงานของหม้อต้มไอ้น้ำ